Veiklos kryptys

 Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos misija – gerinti gyvūnų gyvenimą Lietuvoje. Įgyvendinti šią misiją siekiame per šias užsibrėžtas veiklos kryptis.

Gyvūnai augintiniai

Lietuvoje vis dar labai daug neatsakingų savininkų, kenčiančių, benamiais tapusių ir numarintų augintinių. Daug gyvūnų dauginami žiauriomis sąlygomis ir parduodami verslo tikslais. Mūsų tikslas - visa tai sustabdyti!   toliau


 

Maistui vartojami gyvūnai

Vartotojų atsakingas pasirinkimas pripažįstant, kad gyvūnai yra jaučiančios būtybės, galėtų paskatinti intensyvios gyvulininkystės mažėjimą ir vis geresnę maistui vartojamų gyvūnų apsaugą.   toliau


  

Laukiniai gyvūnai nelaisvėje

Vis daugiau ir daugiau laukinių gyvūnų  praranda natūralias buveines. Kas atsakingas už tai? Žmogus. Jis savo neatsakinga veikla eikvoja gamtos išteklius, įskaitant ir pačius laikinius gyvūnus, ir taip griauna natūralius ekologinius procesus. toliau


 Gautą paramą naudojame:

  • Pagalbai gyvūnams juos perkeliant į tinkamas laikymo sąlygas.
  • Visuomenės švietimui apie etinį ir gyvūnų apsaugos klausimus, susijusius su netinkamu elgesiu su gyvūnais ir jų išnaudojimu. 
  • Duomenų ir faktų apie žiaurų elgesį su gyvūnais, jų išnaudojimą Lietuvoje, viešinimui.
  • Teisės aktų kūrimui ir tobilinimui, kad būtų užtikrinta visapusiška gyvūnų apsauga, patenkinti jų prigimtiniai fiziologiniai, erdvės ir elgesio poreikiai.
  • Įstaigų, kurių savininkai nepaiso gyvūnų apsaugos reikalavimų, veiklos sustabdymui.
  • Teisės aktų ir gyvūnų apsaugos įgyvendinimui būtinoms priemonėms įsigyti.