Gyvūnai augintiniai

  Kasmet tūkstančiai kačių ir šunų yra įvairiais būdais numarinti mūsų šalyje dėl vienintelės priežasties – gyvūnų yra daugiau, nei atsakingų žmonių, norinčių ir galinčių juos laikyti. 

- Atsakingo augintinio savininko ugdymas

Gyvūno augintinio įsigijimas yra ne tik malonumas, bet ir pareiga, daranti įtaką tiek gyvūnui, tiek ir visuomenei. Ši pareiga yra per daug svarbi, kad į ją būtų galima nekreipti dėmesio. Kaip augintiniai Lietuvoje yra laikomi vidutiniškai 740 tūkst.šunų ir 670 tūkst.kačių (FEDIAF, 2012), tad atsakingas jų laikymas tampa neginčijamo masto problema. Nėra tiksliai žinoma, kiek iš šių augintinių tapę benamiais klajoja gatvėmis, yra priglaudžiami gyvūnų globos organizacijose, baigia savo dienas gyvūnų karantinavimo tarnybose ir kiek šių augintinių neplanuotų jauniklių atsikratoma naudojant įvairius žiaurius būdus.Manoma, kad tokių yra tūkstančiai.  

Augintinio apsauga yra viena iš svarbiausių atsakingo savininko užduočių. Atsakingas įsigijimas, augintinio atsekamumas per identifikavimą ir registravimą, humaniškas auklėjimas, dresūra, dauginimosi kontrolė, prevencinė veterinarinė priežiūra, žinių apie augintinio rūšį įgijimas ir žinojimas yra pagrindiniai komponentai,būdingiatsakingam savininkui.

Kasmet tūkstančiai kačių ir šunų yra įvairiais būdais numarinami mūsų šalyje dėl vienintelės priežasties – gyvūnų yra daugiau, nei atsakingų žmonių, norinčių ir galinčių juos laikyti.

Gyvūnų perteklių lemia du pagrindiniai veiksniai. Pirma, augintinių savininkai leidžia augintiniui vesti jauniklius turėdami labai mažas galimybes surasti jaunikliams naujus, atsakingus savininkus. Antra, savininkai atsisako augintinių, kai nebegali ar nebenori jų laikyti. Šiais atvejais dažniausiai paaiškėja, kadaugintinio įsigijimas buvo visiškai neapgalvotas ir finansiškai neįvertintas, lengvabūdiškas sprendimas.

Šia veikla siekiame:

  • Šviesti vaikus ir suaugusiuosius apie tai, kad gyvūno augintinio įsigijimas negali būti emocionalus momentinis sprendimas. Toks sprendimas turi būti atsakingai apsvarstytas ir įvertintas aiškiai suvokiant, kad augintinis – gyvas padaras, kurio fizinė ir psichologinė būsena turi būti visapusiškai užtikrinta atsižvelgiant į gyvūno rūšį iki augintinio natūralios mirties.
  • Siekiant mažinti šunų įkandimų skaičių Lietuvoje siekiame skatinti visų šunų, nepaisant jų veislės ar dydžio, savininkų atsakomybę už keturkojųdresūrą bei kontrolę.

Mūsų pozicija

  • Iki kol atsakingo savininko ugdymo ir gyvūnų pertekliaus problema bus išspręsta, manome, kad vienas iš humaniškiausių sprendimo būdų yra augintinių kastracija/sterilizacija (įskaitant ir jauniklius), palaikoma ir Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociacijos (įdėti nuorodą). Visų rūšių gyvūnai augintiniai (išskyrus veislinius augintinius, kurie yra selektyviai veisiami siekiant veislės gerinimo, arba augintinius, kuriems tai atlikti nėra galimybės dėl sveikatos ar rūšies fiziologinių ypatumų) laikomi namuose, taip pat gyvūnai, laikomi gyvūnų globos vietose, turėtų būti kastruojami/sterilizuojami.
  • Gyvūnų augintinių savininkai (išskyrus veislinius augintinius, kurie yra selektyviai veisiami siekiant veislės gerinimo) privalo užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nesidaugintų, išskyrus atvejus, kai jie iš anksto žino ir gali užtikrinti jauniklių perdavimą naujiems, atsakingiems savininkams (neįskaitant jų perdavimo prieglaudoms) arbarūpinasi jais patys iki gyvūno natūralios mirties.
  • Šunų savininkai privalo auklėti savo augintinius siekiant apsaugoti aplinkinius nuo įkandimų ar kitokių jo augintinio padarytų sužalojimų. Dresūrai turi būti naudojamihumaniški auklėjimo būdai, nekeliantys gyvūnui fizinio skausmo ar baimės. 
Gaunamą paramą skiriame:
  • Internetinės svetainės NoriuŠuns.lt sukūrimui ir palaikymui. NoriuŠuns.lt tai vienoje vietoje talpinama ir nuolatos atnaujinama aktuali informacija žmonėms, planuojantiems įsigyti šunį, bei šuniuko auginimo patarimai veisėjams ir naujiems šuns šeimininkams.
  • Augintinių ženklinimo akcijų organizavimui. Siekiame kuo didesnio augintinių skaičiaus identifikavimo - suženklinimo mikrochema. Šiuo metu akcija vykdoma Vilniaus  ir Klaipėdos miestuose.
  • Metodinės medžiagos mokytojams sukūrimui ir jos sklaidai specialioje, tam tikslui paruoštoje, internetinėje svetainėje. Ruošiama metodinė medžiaga 1-12 klasių mokytojams, norintiems vesti mokiniams pamokas, skatiniančias atsakingą ir saugų elgesį su šunimis. Paruošus metodinę medžiagą apie šunis, bus ruošiama metodinė medžiaga apie kitų rūšių gyvūnus. Medžiaga bus talpinama specialiai tam sukurtoje internetinėje svetainėje, kuri bus pasiekiama bet kurio miesto ar miestelio mokytojui.
  • Kasmetinio visuomenės švietimo renginio "Būk atsakingas šuns savininkas" organizavimui ir sklaidai

 

Verslinio augintinių dauginimo ir prekybos jais sustabdymas
„Kovinių“ ir „pavojingų“ šunų veislių sąrašo panaikinimas
Pagalbos suteikimas gyvūnams ir asmenų patraukimas atsakomybėn