Gyvūnai augintiniai

  Masinis žmonių vaikymasis mados ir noras įsigyti tam tikros populiarios veislės augintinį neturint tam pakankamai finansinių galimybių, privedė prie didžiulio masto gyvūnų dauginimo problemos pasipelnymo tikslais. 

- Verslinio gyvūnų augintinių dauginimo ir prekybos jais sustabdymas 

Yra daug vietų, kur galima nusipirkti augintinį. Be turgaviečių ir gyvūnų prekių parduotuvių, viena iš populiariausių vietų yra internetinės skelbimų svetainės. Šiai dienai, egzistuojant ganėtinai neatsakingam žmonių požiūriui į augintinio įsigijimą, esame sunerimę dėl itin didelio skaičiaus verslo tikslais dauginamų ir parduodamų gyvūnų augintinių gerovės. Valstybei neskiriant pakankamai lėšų, kad atsakingos institucijos galėtų tinkamai kontroliuoti ir įgyvendinti gyvūnų augintinių veisimą bei prekybą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat dėl specialistų žinių trūkumo arba korumpuotumo, susiduriame su nuolatiniais atvejais, kai verslo tikslais sukčiaujantys gyvūnų daugintojai prekiauja skurdžiose sąlygose laikomais ir neatsižvelgiant į gyvūnų gerovę dauginamais gyvūnais. Deja, būtent verslo tikslais dauginamų gyvūnų daugiausiai ir yra išvežami prekybai į kitas šalis bei patenka į lietuvių, norinčių įsigyti „veislinį“ augintinį, namus.

Skirtingai nuo tik verslu užsiimančio daugintojo, atsakingas gyvūno veisėjas visuomet:

 • įgyja žinių apie veislės istoriją ir kraujomaišą;
 • veisia gyvūnus pirmiausiai atsižvelgdamas į jų sveikatą;
 • užsiima tokia veikla ne dėl verslo, bet dėl veislės gerinimo;
 • veisia gyvūnus tik turėdamas laukiančiųjų įsigyti tokios veislės augintinį žmonių sąrašą;
 • tiria veisiamus gyvūnus dėl genetinių susirgimų;
 • suteikia tinkamą sveikatos priežiūrą ir aplinką suaugusiems gyvūnams ir jaunikliams;
 • parduoda jauniklius naujam savininkui tik iš namų į namus ir tik tada, kai jie yra jau pakankamai suaugę būti atskirti nuo savo mamos.

Masinis žmonių vaikymasis mados ir noras įsigyti tam tikros populiarios veislės augintinį neturint tam pakankamai finansinių galimybių privedė prie didžiulio masto gyvūnų dauginimo problemos pasipelnymo tikslais. Daugumoje vietų, kuriose laikomi verslo tikslais dauginami gyvūnai, retai arba visiškai nevyksta gyvūnų gerovės kontrolė, neužtikrinama gyvūnų veterinarinė priežiūra, gyvūnų socializacija, judėjimo laisvė, neužtikrinama galimybė jiems išreikšti normalų elgesį, gyvūnai yra neapsaugoti nuo nuolatinės baimės ar kančios, čia veisiami giminingi gyvūnai. Tokios sąlygos yra didelė rizika potencialioms būsimo augintinio nuolatinėms sveikatos ir/arba elgesio problemoms išsivystyti, kurios perkant gyvūną bus nematomos, tačiau ims ryškėti gyvūnui augant.

Šia veikla siekiame:

 • Sustabdyti gyvūnų augintinių dauginimą verslo tikslais
 • Nutraukti gyvūnų augintinių prekybą turgavietėse ir parduotuvėse

Mūsų pozicija

 • Manome, kad gyvūnai augintiniai neturi būti laikomi tiesiog prekėmis, kurios „gaminamos“ masiniu būdu atsižvelgiant į „mados“ tendencijas ir kuriomis leidžiama prekiauti turgavietėse ar parduotuvėse.
 • Veisiami gali būti tik veisliniai gyvūnai ir tik siekiant veislės gerinimo. Veisiamas gyvūnas turi teisę būti apsaugotas nuo laikymo skurdžioje aplinkoje, pavojų jo fizinei ir psichinei sveikatai.
 • Parduoti augintinį galima tik namuose, kur jis buvo veisiamas ir laikomas, o ne įvairiose viešose prekybos vietose.
 • Žmonės, susipažinę su informacija apie gyvūnų dauginimo verslo pasekmes gyvūnų gerovei ir dėl savo įgeidžių vis tiek perkantys gyvūnus iš tokių asmenų, skatina gyvūnams žiaurų verslą ir taip pat prisideda prie jų dauginimo verslo tikslais.
Gaunamą paramą skiriame:
 • Verslo tikslais gyvūnų daugintojų skaičiaus mažinimui renkant informaciją, įrodymus apie jų vykdomą gyvūnams žalingą, veiklą ir perduodant ją atsakingoms teisėsaugos institucijoms
 • Visuomenės ir potencialių gyvūnų augintinių pirkėjų švietimui
 • Gyvūnų augintinių prekybos turgavietėse ir parduotuvėse sustabdymui
 • Nelegalios gyvūnų augintinių prekybos iš Lietuvos į kitas šalis stabdymui

 

Atsakingo augintinio savininko ugdymas
„Kovinių“ ir „pavojingų“ šunų veislių sąrašo panaikinimas
Pagalbos suteikimas gyvūnams ir asmenų patraukimas atsakomybėn