Laukiniai gyvūnai nelaisvėje

 Maždaug du metrai. Tiek siekia tigrams, liūtams ar meškoms skiriamas vidutinis gyvenamasis plotas cirke. Tai – vos pusmetriu daugiau, negu pačių gyvūnų dydis. Tame pačiame mažame plote gyvūnai ėda ir tuštinasi.  

- Cirkai ir panašūs pramoginiai šou 

Kaip ir zoologijos sodai, cirkai ir kiti pramoginiai šou, kuriuose gyvūnai verčiami atlikti įvairiausius triukus, formuoja klaidingą visuomenės nuomonę apie laukinių gyvūnų laikymą ir jų gamtinę elgseną. Dažniausia cirko gyvūnų būsena -  tai nesibaigianti kančia, fizinis skausmas, diskomfortas ir baimė.

Maždaug du metrai. Tiek siekia tigrams, liūtams ar meškoms skiriamas vidutinis gyvenamasis plotas cirke. Tai – vos pusmetriu daugiau, negu pačių gyvūnų dydis. Tame pačiame mažame plote gyvūnai ėda ir tuštinasi. Jau nekalbant apie tai, kad jie neturi jokių galimybių tinkamai judėti ar žaisti. Drambliai yra didžiausi pasaulio gyvūnai, kurie laisvėje kasdien nukeliauja apie 20 kilometrų. Deja, cirkuose dažniausiai didžiąją laiko dalį drambliai praleidžia prirakinti grandinėmis, kurios veržia jų kojas.

Keliaujantys cirkai nuolatos keliasi iš vienos vietos į kitą, jų gastrolės tęsiasi per kelias ar net kelias dešimtis šalių, nukeliaujant tūkstančius kilometrų. Tokiuose cirkuose laukinių gyvūnų gyvenimas vyksta vilkikų priekabose, kuriose neįmanoma užtikrinti jų prigimtinių poreikių. Net kai kelionė trunka vos kelias valandas, gyvūnai vilkikuose praleidžia apie 20 val.

Vyrauja klaidinga nuomonė, kad, bėgant laikui, cirke laikomi laisvėje pagauti ar nelaisvėje gimę gyvūnai tampa prijaukintais. Tačiau cirko darbuotojai rodo ne dėmesį ir rūpestį. Jie kontaktuodami su gyvūnais nuolat naudoja rykštes, botagus ir lazdas su kabliais. Dėl nuolatinės įtampos, kelionių, laisvės suvaržymo cirko gyvūnai dažnai tampa pavojingi žmonėms, todėl cirko aplinka niekada nebus saugi nei patiems gyvūnams, nei jums ar jūsų vaikams.

Visame pasaulyje gausu įvykių, kai cirko darbuotojai, žiūrovai, vaikai žuvo ar buvo sužaloti cirko gyvūnams ištrūkus į laisvę. Tokių atsitikimų pasitaiko ir Lietuvoje. Štai prieš kelerius metus mūsų šalyje meška, pabėgusi į laisvę iš „Ažuolyno meškučių cirko“, sunkiai sužalojo prižiūrėtoją.

Laukiniai gyvūnai nelengvai paklūsta dresavimui. Tarptautinių organizacijų atlikti tyrimai parodė – smurtas dresuojant ir kontroliuojant laukinius gyvūnus yra įprastas reiškinys cirke. Kupranugariai plakami rimbais, kad padarytų piruetą, o poniai – kad sparčiai bėgtų ratu. Tigrai ar liūtai gąsdinami, šunys mušami, drambliai badomi smailiais kabliais ir daužomi metaliniais strypais.

                      

Laikomi jų prigimčiai prieštaraujančioje aplinkoje ir sąlygose, dauguma gyvūnų dėl nuolat patiriamo streso tiesiog išprotėja. Jie bėgioja narve pirmyn atgal, siūbuoja į šonus, nuolat linkčioja ir supa galvą. Šie beprasmiški judesiai parodo, kad gyvūnas nebesiorientuoja aplinkoje ir patiria didžiulį psichologinį stresą

Rodydami meškas, važiuojančias dviračiais, kitus gyvūnus, išdarinėjančius įvairius triukus, cirkai pateikia laukinius gyvūnus kaip gyvus padarus, kurie turi mus linksminti, bet ne gyvas būtybes, turinčias kitokį savo prigimtinį elgesį.

Šios veiklos tikslas:

- įstatymiškai uždrausti laukinių gyvūnų pasirodymus cirkuose ir kitokio pobūdžio jų išnaudojimus pramoginiuose šou.

       

Mūsų pozicija

Mes negalime laikyti save civilizuota visuomene, jei savo elgesiu palaikome ir leidžiame smurtą prieš gyvūnus tik dėl pramogos ir malonumo.

Gaunamą paramą skiriame:

  • Rinkti informaciją, įrodymus apie cirkų ir kitų pramoginių šou vykdomą gyvūnams žalingą, veiklą ir perduodant ją atsakingoms teisėsaugos institucijoms
  • Siekti teisės aktų pakeitimo, kurie uždraustų laukinių gyvūnų išnaudojimą
  • Visuomenės švietimui, kodėl laukiniai gyvūnai negali būti išnaudojami žmonių pramogai
 

Zoologijos sodai
Egzotiniai gyvūnai laikomi kaip augintiniai