Laukiniai gyvūnai nelaisvėje

 Egzotinių gyvūnų gaudymas, transportavimas, prekyba jais ir jų laikymas tarsi jie būtų augintiniai, turi daug neigiamų pasekmių gyvūnų gerovei ir jų išsaugojimui.  Dauguma laisvėje pagautų gyvūnų miršta nuo streso ir ligų dar iki tol, kol pasiekia laikytojų namus. 

- Laukiniai gyvūnai laikomi kaip augintiniai 

Laukinių gyvūnų išnaudojimas dažnai vyksta parduodant ir perkant tokius gyvūnus tam, kad žmonės laikytų juos namuose kaip augintinius.  Tai vienas iš labiausiai klestinčių verslų, darančių neigiamą įtaką laukinių gyvūnų populiacijai. Tokie gyvūnai gali būti arba sugauti laisvėje, ar parduodami iš nelaisvėje laukinius gyvūnus veisiančių, teisėta ir neteisėta veikla užsiimančių žmonių (veislynų).

Didžiąją prekybos laukiniais gyvūnais - augintiniais dalį sudaro žinduoliai, ropliai ir paukščiai. Roplių ir varliagyvių prekyba šiandien yra beveik nereguliuojama, išskyrus tik kelias Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) saugomas rūšis.  Iki šiol dauguma prekybai skirtų roplių buvo sugaunama natūralioje gamtoje. Didelė kaina ir mažos transportavimo išlaidos, prekybą ropliais padarė pelningu verslu.  

Laukinių gyvūnų gaudymas, transportavimas, prekyba jais ir jų laikymas tarsi jie būtų augintiniai, turi daug neigiamų pasekmių gyvūnų gerovei ir jų išsaugojimui.  Dauguma laisvėje pagautų laukinių gyvūnų miršta nuo streso ir ligų dar iki tol, kol pasiekia laikytojų namus. Jei gyvūnas išgyvena ir yra parduodamas, jo gerovės problemos gali tęstis. Tikėtina, kad laisvėje pagautas laukinis gyvūnas nebus tinkamas laikymui, o  dėl patirto  streso, traumų arba ligų, ilgai neišgyvens.

Taip pat gyvūno savininkas gali neturėti pakankamai žinių apie konkretaus gyvūno priežiūros, mitybos poreikius.  Laikymo sąlygos gali neleisti gyvūnui elgtis natūraliai, ir tai gali sukelti fizinius bei psichikos sutrikimus, tokius, kaip kaip savęs žalojimas (pavyzdžiui, papūgos rauna savo plunksnas ir pan.).

Kadangi laikyti laukinį gyvūną kaip augintinį gali būti labai brangu, o tinkama priežiūra atima daug laiko, dažnai tokie gyvūnai yra apleidžiami, jie suserga arba jais atsikratoma, kai naujovė turėti tokį augintinį praeina.

Tinkamų teisinių nuostatų, reguliuojančių namuose laikomų laukinių gyvūnų laikymą ir pardavimą, nebuvimas bei šių gyvūnų priežiūros ir laikymo sąlygų neišmanymas, kenkia gyvūnų gerovei bei kelia grėsmę žmonių ir gyvūnų sveikatai bei biologinei rūšių įvairovei.

Šios veiklos tikslas:

  • Šviesti visuomenę kodėl laukiniai gyvūnai nėra tinkami būti augintiniais 
  • Tobulinti teisės aktus, siekiant apsaugoti laukinius gyvūnus nuo vis labiau populiarėjančios tendencijos laikyti juos namuose kaip augintinius

Analizė, susijusi su egzotinių gyvūnų laikymu ir pardavimu Europos sąjungoje.

Mūsų pozicija 

Laukiniai gyvūnai neturi būti laikomi namuose kaip augintiniai.

Video apie laukinių gyvūnų prekybą:

 

Gaunamą paramą skiriame:

  • Visuomenės švietimui
  • Teisės aktų pakeitimų kampanijai

 

Zoologijos sodai
Cirkai ir panašūs pramoginiai šou