Laukiniai gyvūnai nelaisvėje

 Gyvenimas zoologijos sode dažnai sukelia gyvūnams kančią, nes jie laikomi narvuose be jiems būtino socialinio kontakto su kitomis ar savo genties rūšimis. Dėl prastų sąlygų jie neturi galimybės reikšti savo gamtinių instinktų ir elgesio, todėl keičiasi jų natūralus elgesys ir formuojami stereotipiniai judesiai. 

- Zoologijos sodai (įskaitant ir delfinariumus)

Zoologijos soduose, delfinariumuose uždaryti laukiniai gyvūnai negali mėgautis laisve taip, kaip jų gentainiai gyvenantys natūralioje gamtoje. Didelė dalis zoologijos soduose, privačiose zoologinėse kolekcijose ir delfinariumuose laikomų laukinių gyvūnų anksčiau gyveno natūralioje aplinkoje, tačiau buvo pagauti ir nuo jos atskirti.

Pagal Europos Sąjungos zoologijos sodų direktyvą ir Lietuvoje galiojančius teisės aktus, zoologijos sodas turėtų atlikti šias funkcijas:

 • 1. Padėti išsaugoti nykstančių laukinių gyvūnų rūšis;
 • 2. Šviesti visuomenę;
 • 3. Užtikrinti laikomų gyvūnų apsaugą ir gerovę.

Deja, tarptautinės laukinius gyvūnus ginančios organizacijos „Born Free“ atliktas „Europos zoologijos sodų tyrimas 2011“ atskleidė šiurpią mūsų šalies zoologijos sodų realybę.

Minėto tyrimo metu buvo tikrinami atsitiktinai parinkti penki Lietuvos zoologijos sodai. Paaiškėjo, kad: 

 • Tik du iš jų turėjo leidimus tokiai veiklai vykdyti ir buvo reguliariai tikrinami atsakingų institucijų.
 • Kompetentingi specialistai Grūto parko, „Mini Zoo“ ir Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro nepripažino zoologijos sodais, nors šios vietos ir atitinka zoologijos sodo apibrėžimą.
 • Zoologijos sodų inspekcijos mūsų šalyje nėra itin kokybiškos ir nevykdomos pakankamai dažnai.
 • Zoologijos sodų veiklą reguliuojančios įstaigos, veterinarijos specialistai bei zoologijos sodų personalas neturi pakankamai žinių ir patirties laikytis zoologijos sodų veiklą reguliuojančių įstatymų ir juose laikomiems laukiniams gyvūnams užtikrinti tinkamas sąlygas.
 • Daugiau negu pusė arba 58 proc. visų tikrintų zoologijos sodų voljerų pripažinti neatitinkančiais net minimalių saugumo ir gyvūnų gerovę užtikrinančių reikalavimų.
 • Daug gyvūnų neturi prieigos prie švaraus geriamo vandens, laikomi nehigieniškomis sąlygomis.
 • Tos laukinių gyvūnų rūšys, kurioms reikia laipioti, maudytis, skraidyti, kasti urvus, dažnai buvo laikomos sąlygomis, kad jų natūraliai elgsenai iškilo pavojus.
 • Daug gyvūnų kentė nuo ligų ir/ar buvo nusilpę.   

Susipažinkite su ataskaita:  „Europos zoologijos sodų ataskaita 2011″   

Šia veikla siekiame:

 • nutraukti zoologijos soduose laikomų ne vietinių laukinių gyvūnų rūšių veisimo programas
 • sustabdyti naujų gyvūnų patekimą į zoologijos sodus 
 • sąlygų pagerinimo laikomiems gyvūnams arba gyvūnų perkėlimo į geresnes sąlygas
 • sustabdyti zoologijos sodų veiklą, performuojant tokias įstaigas į vietinių laukinių gyvūnų rūšių reabilitacijos centrus arba laukinių gyvūnų prieglaudas
 • pakeisti gyvūnų, laikomų eksponavimo ir lankytojų pramogos tikslais prie maitinimo ar kitų įstaigų, laikymo reikalavimus arba perkelti gyvūnus į geresnes laikymo sąlygas
 • sviesti visuomenę apie gyvūnams žalingą zoologijos sodų veiklą 

Mūsų pozicija

 • Ar zoologijos sodai (delfinariumai) savo veikla neprisideda prie nykstančių rūšių išsaugojimo?

Zoologijos sodai iš tiesų tvirtina, kad jie užsiima rūšių išsaugojimu. Jie teigia, kad laikydami gyvūnus nelaisvėje gali išsaugoti juos kaip rūšį iki kol priežastys, lėmusios šių rūšių nykimą natūralioje aplinkoje, bus pašalintos ir gyvūnai vėl galės sėkmingai grįžti į natūralią, savarankiškai funkcionuojančią, ekologinę sistemą.  Deja, moksliniai faktai liudija atvirkščiai, o tai reiškia, kad zoologijos sodų tikslas - tik pramoga visuomenei.

Pirma, laikant tik kelis tam tikros rūšies gyvūnus, rūšies išsaugoti neįmanoma, o net ir turint didelį skaičių nėra jokios garantijos. Dirbtinėje zoologijos sodų, delfinariumų aplinkoje veisiami gyvūnai neišmoksta išreikšti normalaus, tam tikrai rūšiai būdingo elgesio (skristi, medžioti, rausti, statyti gyvenamuosius urvus, lizdus, auginti jauniklius ir pan.), už savo gentainius, gyvenančius natūralioje gamtoje jie yra silpnesni, jautresni ligoms, jiems dėl kraujomaišos būdingesni apsigimimai, mutacijos. Tokiems gyvūnams (rūšiai) dažniausiai nebeįmanoma prisitaikyti laisvėje. Kai kurie zoologijos sodai savo veisimo programas stiprina iš laisvės paimtais gyvūnais, tačiau taip zoologijos sodai patys tik prisideda prie laukinės gyvūnų populiacijos naikinimo.

Antra,  natūralių laukinių gyvūnų buveinių atkūrimo koncepcija yra itin sudėtinga. Gyvūnai, kuriems kyla grėsmė dėl brakonieriavimo (drambliai, raganosiai, pandos, lokiai ir kt.), niekada nebus saugūs gamtoje, kol bus siekiama pasipelnyti iš šių  gyvūnų dalių. Rūšys, kurioms kyla pavojus dėl cheminės taršos (pavyzdžiui, paukščiai, kurie yra veikiami pesticidų ir kt.), negalės būti išleidžiamos į laisvę, kol mes nenustosime naudoti neteisėtų cheminių medžiagų ir toksinės medžiagos nebus pašalintos iš aplinkos.

net ir finansiškai aprūpintas, didelius plotus valdantis zoologijos sodas neprilygtų gamtoje egzistuojančioms natūralioms gyvūnų buveinėms, kuriose kiekviena gyva būtybė gali ramiai gyventi savo natūralioje aplinkoje, elgtis pagal savo prigimtį be jokio žmogaus įsikišimo į ekosistemą.

 • Kaip žmonės galės pamatyti laukinius gyvūnus ir sužinoti apie juos, jei nebeliks zoologijos sodų?

Teisingiausią ir išsamiausią informaciją apie laukinius gyvūnus galima gauti juos stebint natūraliose buveinėse, taip pat žiūrint dokumentinius filmus, skaitant knygas.

Gyvenimas zoologijos soduose dažnai sukelia gyvūnams kančią, nes jie laikomi narvuose be jiems būtino socialinio kontakto su kitomis ar savo genties rūšimis. Dėl prastų sąlygų jie neturi galimybės reikšti savo gamtinių instinktų ir elgesio, todėl keičiasi jų natūralus elgesys ir formuojami stereotipiniai judesiai.

Taigi, gyvūnų stebėjimas zoologijos soduose yra ne tik visuomenės klaidinimas apie jų tikrąsias prigimtines savybes,  bet taip pat ir neteisingo požiūrio apie tai, kaip žmonės turėtų elgtis su gyvūnais, formavimas. 

 

Gaunamą paramą skiriame:

 • Gyvūnų perkėlimui į geresnes gyvenimo sąlygas;
 • Siekti, kad būtų keliami laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje reikalavimai, kiek įmanoma daugiau užtikrinant gyvūnų gerovę bei patenkinant jų prigimtinius fiziologinius, erdvės ir elgesio poreikius;
 • Visuomenės švietimui apie laukiniams gyvūnams tinkamas gyvenimo sąlygas.
 

Cirkai ir panašūs pramoginiai šou
Egzotiniai gyvūnai laikomi kaip augintiniai